Podaci o trgovcu


Poslovno ime: SIGNAL DOO ZA TRGOVINU, EXPORT-IMPORT I USLUGE SUBOTICA
Skraćeno poslovno ime: DOO SIGNAL SUBOTICA
Delatnost i šifra delatnosti: Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima - 51450
Matični broj kompanije: 08765227
Pib: 100444030
Telefon: 063-553-574
E-mail adresa: online@signalshop.rs